هامون

 

 

/ 4 نظر / 21 بازدید
افسانه

عجب! قبر... دریا... شناور بودن روی آب ... و نفس کشیدن در عین ناباوری... جالب بود

بشر

ادامه مطلبش سر کاری بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

.

هامون ... ترس و لرز کگارد ... میشه همیشه و هر زمانی دید و خوند و لذت برد ... چندباره و چندباره . .... ...