/ 4 نظر / 18 بازدید
گیسو

چقدر این بچه ی ساده لوح و زودباور شبیه منه............. عاشق نوشته های عباس معروفیم.

ارماییل

از این کتاب میترسم بانو

.

تغییرات در جهت مثبت همیشه آفرین دارد . .... ...