/ 2 نظر / 20 بازدید
ارماییل

حداقل آدم صادقی هستی و تواناییهای خودت رو میشناسی

.

کاش من جای تو روی " اون صندلی " نشسته بودم ... کاش تو جای من روی " اون صندلی " نشسته بودی ... کاش او جای ما روی " اون صندلی " نشسته بود ... کاش ما جای شما روی " اون صندلی " نشسته بودیم ... کاش شما جای ما روی " اون صندلی " نشسته بودید ... کاش ایشان جای شما ما " اون صندلی " نشسته بودند ... فرق عشق با سیاست و مدیریت تو همینه عاشق می خواد موقعیت بد معشوقش رو با خودش عوض کنه اما رقیب می خواد موقعیت خوب رقیبش رو با خودش عوض کنه. .... ...