پارک وی ۹ صبح

رادیو داره صدای یکی از کاندیداهای عزیز (!) رو پخش می کنه که برای جلب ترحم مردم در مورد کودکی های بسیار سختش حرف می زنه ...

کلاغی روی جدول نشسته و مثل سگ ها به هر ماشینی که رد میشه پارس می کنه ... 

بله ... اینطوریاست دیگه روزگاران ما ...

/ 3 نظر / 22 بازدید
افسانه

تو باز سياسي شدي ها :)) اصلا معلوم نبود كدوم كانديدا رو مي گي :))

ارماییل

این اصلا باید میشد وزیر خنده! حیف شد یه فرصت خنده رو از دست دادیم. مسئولین رسیدگیی کنن! :)

.

کلاغ ( کاف و کسره . .... ... نوعی گویش محلیست )