# شعر

بهانه

در دلم می گویم: بگذار و برو                         باز اما                                 راه بر پایم                                               یا شاید                         پای بر راهم                                          مجال رفتن نمی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 17 بازدید