اومانیست

O salute, O satana, O Ribellione, O forza vindice della Ragine

 

دارن فریاد می کشن ... درود بر تو ای شیطان، ای شورش، ای نیروی انتقام گیرنده ی عقل

 

دارن فریاد می کشن ... بلند بلند!

 

 

 

 

 

بعد اسمشون رو می ذارن اومانیست ...هومو هومانوس ... انسان انسانی ... انسانی که به زندگی و ارزشهای والا و اصیل توجه دارد!

/ 4 نظر / 21 بازدید
افسانه

[سوال] من مرده اون تعریفیم که نوشتی انسانی که به زندگی ارزشهای والا و اصیل توجه دارد!!!!!!!!

.

هیچ ارزشی والاتر از انسان بودن نیست

pirekharabat

خدایا اومانیست. پس هوای ما رو داشته باش او(شیطان) از ما نیست

pirekharabat

خدایا اومانیست. پس هوای ما رو داشته باش او(شیطان) از ما نیست