چونان برگ خوشرنگ پائیزی

مثل فرفره شدم این روزها ... هی می چرخم و هی می چرخم و هی می چرخم ...

درس و دانشگاه و کار و خونه داری و هزار جور کار دیگه وقتی برام نگذاشته که فکر کنم به پائیز و زیبایی هاش ... به عبور بی نهایت سریع روزها و لحظه ها ... 

زندگی در حال حاضر بدجوری روی دور تند ِ برام ... و من ... دلم نمیاد از هیچ چیزی صرف نظر کنم ... 

سرمستم از عشق، سرمستم از تجربه ی دیگربار نشستن بر نیمکت علم، و سرمستم از زندگی ... 

 نفس عمیق می کشم و هی می چرخم و هی می چرخم و هی می چرخم ... مثل فرفره شدم این روزها ...

/ 5 نظر / 47 بازدید
chyz

نسیم زندگی داره میچرخونتت فرفره!

.

من ... من ... من فقط بگم شرمندتم .. کاش تو این روز ها خوشتر بودم

افسانه

ان شالله كه هميشه فرفره ها با شادي بچرخند و سرمستي... همين كه از گذر زندگي تو اين شرايط راضي هستي خيلي خوبه

ماهی

فرفره وقتی می‌چرخه خوشگل‌تره.

جاویذ

هر زمان که گُم میشوم در کوره راه های زندگی زیباییهای طبیعت مَرا به خود بازمی گَردانَد!!